BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ

Bildiri özetleri 3 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI YÖNERGESİ
Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri
 • Öncelikle sistemden kullanıcı adı ve şifre atanarak bir kullanıcı oluşturulmalıdır.
 • Her sunucu sadece bir bildiri sunabilecektir.
 • Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, yalnızca gönderimi onaylandıktan sonra değerlendirme için sisteme kaydedilmektedir, kullanıcı tarafından değerlendirmeye alınması onaylanmayan bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.
Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
 • Bildiri özeti 350 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetinin içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
 • Bildiri özetleri (olgu sunumları hariç) aşağıdaki bölümleri içermelidir.
Hedef veya Amaç:

Tek bir kısa cümle ile kısa alıntılarla veya alıntılar olmadan araştırmanın hedefini belirlemek. Alıntılar (en fazla 3) listelenmeli ve yazarların isim ve baş harfleri belirtilmelidir. Makalenin başlığı, derginin adı, yayın yılı, tam cilt numarası ve ilk ve son sayfa numaraları.
Lütfen Not Ediniz: Bulgular daha genel ifadeler belirtmediği sürece, vaka raporları kabul edilemez anlamına gelir.

Materyaller ve Metodlar:

Deneysel koşullar kısaca belirtilmelidir. (Yaş grubu, hayvanların doğası, cinsiyeti ve bilidir sunumu yapacak kişinin bağlı olduğu kurumca verilen etik kurulu raporu).
Klinik yaklaşımın tanımı kesin bir şekilde yapılmalı ve çalışmanın süresi belirtilmelidir.
Kullanılan metodlar net olarak belirtilmelidir (Şekil Analizi, Biyokimya Verileri, Histolojik, İmmünohistolojik veya Veri Analizinde Kullanılan Moleküler Problar, İstatistiksel Anlamlılık).

Sonuç:

Bildirinin vardığı sonuçların belirtildiği kısımdır. Sonuç kısmı bildirinin bilimsel değerini belirleyeceği için çok önemlidir.

 • Halen devam etmekte olup, sonuçları alınmamış çalışmalar için sisteme gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
 • Özetlere tablo veya grafik eklenebilecektir.
 • Bildiri özeti, başka bir ulusal veya uluslararası bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve kabul edilmiş olmamalıdır.
Kabul Yazısı
 • Bildiri özetleri kabul yazıları 20 Mart 2020 tarihi itibari ile, bildiri özetini sistem üzerinden giren yazarın belirtmiş olduğu e-mail adresine gönderilecektir.
 • Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip edebilecektir.
 • Kabul edilmiş bildiri yazarlarından en az 1 tanesi, 29 Mart 2020 tarihine kadar kayıt olmalıdır.
Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri

Tek ya da ortak yazarlı olabilecek bildirilerin sunulması için 10 dakikalık süre, tartışılması için ise 5 dakikalık süre ayrılacaktır (toplam 15 dakika).
Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.
Kongrede sözlü ve/veya poster sunum yapacak olan katılımcıların sunumlarının değerlendirilebilmesi için kongre kayıt ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER
 • Haziran
  26
  | Erken Kayıt Son Başvuru Tarihi
 • Temmuz
  03
  | Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
 • Mart
  20
  | Bildiri Özeti Değerlendirme Bildirim Tarihi
 • Eylül
  02 - 06
  | Kongre Tarihi
ANA KONULAR
 • Journal of Dermatologic Therapy Sessions
 • Skin Cancers in Transplant Patients
 • Psoriasis
 • Frontal Fibrosing Alopecia