SCIENTIFIC PROGRAM

  MAIN HALL A MAIN HALL B
13:30-14:10 Oturum
Honorary Lectures
Chairs:
Rana Anadolu, Yalçın Tüzün, Tunç Tiryaki
13:30-13:50 Microbiota, Microbiome and Skin Disease-conundrum & revolution.
Torello Lotti
13:50-14:10 When is a banal nevus not a nevus?
Philip McKee
 
14:10-14:55 Vitiligo Update
Chairs:
Gönül Ergenekon, Gulnara Baptenova, Günseli Öztürk
14:10-14:25 Vitiligo: what's new and what's true in 2020
Torello Lotti
14:25-14:40 Surgical methods of treatment vitiligo
Ulugbek Sabirov
14:40-14:55 Biological Treatment of Vitiligo
Didem Dinçer
 
14:55-15:35 Honorary Lectures
Chairs
: Nisa Akay, Cem Mat, Sanan Karimov
14:55-15:15 Earlier diagnosis of melanoma and reduction of mortality: the Australian experience.
Cliff Rosendhal
15:15-15:35 Diognosis of melanoma:the Gordian Knot
Simon Clark
 
15:35-15:50 COFFEE BREAK
15:50-16:50 Dermatolojide SUT Uygulamaları Paneli
Hakkı Gürsöz, Rana Anadolu, Akın Aktaş, Müzeyyen Gönül, Selim Murat Ürer
 
16:50-17:50 What is New in Dermatology
Chairs
: Sibel Alper, Mustafa Tunca, Gülru Erdoğan
16:50-17:05 Sirolimus in Dermatology
Ayşenur Botsalı
17:05-17:20 My HandHeld Dermoscope: Single Device Multiple Scenarios
Ahmed Sadek
17:20-17:35 Gluten and the Skin
Özlem Karabudak Abuaf
17:35-17:50 The role of PPARy in the pathogenesis of Frontal fibrosing alopecia or The roke of Ppary in Frontal fibrosing alopecia.
Athanasios Stefanis
17:50-18:10 Estetik Dermatolojide dolgu deneyimleri
Nezih Karaca
Psoriasis Oturumu: Sağlık İletişimi
Chairs:
Mustafa Yıldırım, İlknur Altunay, Zeynep Topkarcı
16:50-17:05 Halk sağlığı İlaç okur yazarlığı ve iletişim
Can Biligili, Deniz Sezgin
17:05-17:20 Psoriasis Hastalarını anlamak: uzman psikolog ve klinik
Çiğdem Aydın
17:20-17:35 Hasta hakları sağlık hukuku
Gürkan Sert
17:35-17:50 Hasta gözüyle sedef hastalığı
Mustafa Yıldırım
17:50-18:05 Psoriasisde Sistemik ve Biyolojik Tedavi Seçimi Olgularla
Zeynep Topkarcı
18:05-18:15 Psoriasisde ilaç sektörü-Doktor-Hasta ilişkilerinde etik
Rana Anadolu
18:30   Psoriasis - Press Conference

MAIN HALL A MAIN HALL B
08:00-08:30 Free Communications
Chairs
: Ömer Nasuhi Selvi, Mihriban Özcivan, Eda Tiftikçi
Free Communications
Chairs
: Mehmet Melikoğlu, Selim Murat Ürer, Dilara Şerefhanoğlu Turgut
08:30-08:45 Special Lectures
Chairs
: Kenan Aydoğan, Oya Ermiş, Savaş Çekmen
08:30-08:50 Psoriasisde bütünsel yaklaşımda hedefler
Arzu Ataseven
08:45-09:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Chairs
: Mehmet Melikoğlu, Selim Murat Ürer, Dilara Şerefhanoğlu Turgut
08:45-09:15 Opening Ceremony
Opening words : Silence & National Anthem IDEA 2020
Rana Anadolu, Torello Lotti, Sibel Alper, Gulru Erdoğan, Tunç Tiryaki, Nisa Akay
Musical Prelude
 
09:15-10:15 TİTCK - IDEA Oturumu
Chairs:
Rana Anadolu, Akın Aktaş
Hakkı Gürsöz ve Sağlık Bakanlığı Yetkilileri
Kadın-Erkek Genital Estetik, Rejuvenasyon Paneli
Chairs: Gaye Sarıkan, Süleyman Eserdağ, Bülent Alıcı
09:15-09:30 Energy based treatments in female genital aesthetics.
Süleyman Eserdağ
09:30-09:45 Penile girth and length enhancement procedures: a critical analysis.
Bülent Alıcı
09:45-10:00 An Overwiew: Genital region esthetic dermatological therapies.
Gaye Sarıkan
Special Lecture
Chairs:
Müzeyyen Gönül, Roxanna Sadoughifar
10:00-10:15 Treatment Update in Alopecias
Roxanna Sadoughifar
10:15-10:40 COFFEE BREAK
10:40-11:30 Lasers in Dermatology
Chairs
: Ashraf Badawi, Ömür Tekeli, Zahide Eriş
10:40-10:55 The evolution of Q switched to Pico lasers in dermatology
Ömür Tekeli
10:55-11:10 Common questions in Laser applications in Dermatology and it's answers
Ashraf Badawi
11:10-11:25 Lasers for acne scars
Zahide Eriş
EKSON PHARMA Satellite Symposium
10:40-11:30 Spring Thread
Neslihan Dolar, Maiwand Hamidi
11:40-12:30 CANDELA Satellite Symposium
Lasers in Dermatology
Speaker:
Firas Al-Niaimi
Special Lectures
Chairs:
Nisa Akay, Wolfgang Redka Swoboda, Zerrin Öğretmen
11:30 - 12:00 Facial Rejuvenation My Way
Wolfgang Redka Swoboda
12:00-12:20 Nail Dermoscopy
Nisa Akay
12:30-13:30 LUNCH
13:30-14:30 Currents in Hidratenitis / Hidratenitis ve güncel tedavi
Chairs
: Ercan Çalışkan, Arzu Ataseven, Rasime Erkan
13:30-13:45 Patogenez ve inflamasyon
Seçil Vural
13:45-14:00 Biyolojik tedaviler - güncel ve gelecek
Ayşenur Botsalı
14:00-14:15 İnflamatuar bir hastalıkta antibiyotiklerin yeri
Aslan Yürekli
14:15-14:30 İnflamatuar bir hastalıkta cerrahinin yeri ve entegrasyonu
Pelin Eşme
Psychodermatology Symposium
Chairs
: Mohammad Jafferany, Ilknur Altunay , Torello Lotti
13:30-13:50 Psychoneuroimmunological aspects of skin disease
Torelllo Lotti
13:50-14:10 Psychological percussions of Chronic skin disease
Mohammad Jafferany
14:10-14:30 Delusional parasitosis
Ilknur Altunay
14:30-15:15 ECZACIBAŞI Satellite Symposium
Oral Collagen
Rana Anadolu, Müge Satır
Special Lectures
Chairs
: Gülru Erdoğan, Zeynep Topkarcı, Lütfiye Çoban
14:30-14:45 Pediatrik Romatolojide Dermatolojik Bulgular
Zeynep Topkarcı
14:45-15:00 Facts about Pincer Nails
Efsun Tanaçan
15:00-15:15 Tırnak ve Lazer Tedavisi
Gülhan Aksoy Saraç
15:15-16:00 Honorary Lectures
Chairs
: İdil Ünal, Mehmet Uhri, Demet Çiçek
15:15 -15:35 Therapeutic Pearls in Dermatology
Vangge Handog
15:35 -15:55 Biomarkers in Dermatology
Robert A Norman
Lasers in Esthetics Session
Chairs
: Akif Mehmetoğlu, Ersin Aydın, Çiğdem Aydın
15:15-15:30 Lazer Lipoliz
Akif Mehmetoğlu
15:30-15:45 Lazerle kombinasyon tedavileri
Ersin Aydın
15:45 -16:00 Estetik Dermatolojide hasta ne anlatır. Doktor ne duyar?
Çiğdem Aydın
16:00-16:30 COFFEE BREAK
16:30-17:30 Whats is New?
Chairs
: Tunç Tiryaki, Leon Kircik, Nuran Allı
16:30-16:50 Lip lift
Firas Hamdan
16:50-17:10 What is new in acne
Leon Kırcık
17:10-17:30 Stem cells in wound mangement
Fahad Usman
Plenary Lectures
Chairs
: Gonca Gökdemir, Evren Gökeşme, Nilgün Solak
16:30-16:45 Non surgical Nose Job
Evren Gökeşme
16:45-17:00 Oral Collagen Supplement
Nilgün Solak
17:00-17:15 Dolgu komplikasyonları ve yönetimi
Gonca Gökdemir
17:15-17:30 Experience in topical treatment of lentigo maligna with imiquimod
Oksana Garanina
17:30-17:50 Aesthetic Clinic Complications: The Golden Rules
Ahmed Sadek
17:30-18:15 Pre-Cocktail Session
Chairs
: Mustafa Turhan Şahin, Vahide Akkaya, Kerem Baykal
17:30 - 17:50 New face of Acne
Rana Anadolu
17:50-18:10 Killing me softly: A tragic love affair between plastics and human
Cüneyt Soyal
 
18:15-20:15 Opening Coctail

MAIN HALL A MAIN HALL B
08:00-08:30 Free Communications
Chairs
: Ebru Şimşek, Hatice Erdem Kuran, Ömer Nasuhi Selvi
Free Communications
Chairs
: Mehmet Melikoğlu, Seda Yıldız, Metin Öztürk
08:30-09:30 IDEA- ADVA Session
Chairs
: Rana Anadolu, Sanan Karimov, Raimonds Karls
08:30-08:50 What is a keloid - a scar or a tumor?
Sanan Karimov
08:50-09:10 Dermatoscopy of flat pigmented facial skin neoplasms and their differential diagnosis
Oksana Garanina
09:10-09:30 Different shadows of gray - rare skin tumors
Raimonds Karls
Skatrisiyel Alopesiler
Chairs
: Sema Aytekin, Pembegül Güneş, Güldehan Atış
08:30-08:50 Giriş ve lenfositik skatrisyel alopesiler
Guldehan Atış
08:50-09:10 Nötrofilik ve diğer skatrisyel alopesiler
Sema Aytekin
09:10-09:30 Patolog gözüyle skatrisyel alopesiler
Pembegül Güneş
09:30-10:10 Honorary Lectures
Chairs
: Ercan Çalışkan, Filiz Canpolat, Saliha Kırbaş
09:30-09:50 Currents in Treament of psoriasis
Sibel Alper
09:50-10:10 EBD assisted drug delivery-an update of an evolving technology
Ofir Artzi
Nail Session
Chairs
: Gülru Erdoğan, Gaye Sarıkan, Gülhan Aksoy Saraç
09:30-09:50 Nail solutions: solving the difficult cases
Gülru Erdoğan
09:50-10:10 Tırnak mantarı tedavisinde oral tedavi olmadan neler mümkün?
Gaye Sarıkan
10:10-10:40 COFFEE BREAK
10:40-12:30 Currents in Biologics - Psoriasis, Urticarial, Hydradenitis
Chairs
: Sinan Doğan, Şebnem Özkan, Didem Dinçer
10:40-11:00 Psoriasis
Sinan Doğan
11:00-11:20 Hidraadenitis sup
Meltem Türkmen
11:20-11:40 Ürtiker
Aslı Hapa


SATELITE SYMPOSIUM
11:40-12:30 Novartis
Psoriatik Hastalık: Deri ve Ötesine Bütünsel Yaklaşım
Charis / Oturum Başkanları : Prof.Dr.Sibel Alper, Dr.Sinan Doğan
Psoriatik Hastalık: Deriden Fazlası
Dr.Zeynep Topkarcı

Secukinumab ile Psoriatik Hastalığa Bütünsel Yaklaşım
Doç.Dr.Didem Dinçer Rota
Honorary Lecture
Chairs
: Mihriban Özcivan, Rashid Khatip,
10:40-10:55 Leprosy in North Africa.
Gamal Duweb
Dermatopathology Course
Chairs
: Phillip McKee, Simon Clark, Gülçin Güler Şimşek, Pembe Oltulu
10:55-11:15 When is a Spitz nevus not a Spitz nevus?
Phillip McKee
11:15-11:35 The pathology of aging skin.
Simon Clark
11:35-11:50 From the eyes of my microscope: the art of dermatopathology
Gülçin Güler Şimşek
11:50-12:15 The importance of dermatologist / pathologist collaboration in dermatopathology case reporting
Pembe Oltulu
12:15-12:30 TBA
Mary Jo Robinson
12:30-13:30 LUNCH
13:30-14:30 Psoriasis Paneli
Chairs
: Rafet Koca, Kenan Aydoğan, Fatma Aslı Hapa
13:30-13:50 Psoriasis patogenezini ne kadar biliyoruz? Hangi yolaklar işliyor?
F. Aslı Hapa
13:50-14:10 Psoriasisde patogenezden tedaviye: Hedefsel Tedaviler
Rafet Koca
14:10-14:30 Psoriasisde karşılaştırmalı sistemik tedaviler
Kenan Aydoğan
Honorary Lectures
Chairs
: Rana Anadolu, Tülin Mansur, Tahsin Görgülü
13:30-13:50 Teledermatology; implications of new technology in practice.
Nellie Konnikov
13:50-14:10 Systemic and oral Hypopigmenting Agents: An Update
Vangee Handog
14:10-14:30 ABCD algorithm - time for changes
Raimonds Karls
14:30-15:10 SATELITE SYMPOSIUM Satelite Symposium
14:50-15:30 Heliocare
TEKA
Chair:
Rana Anadolu
Konuşmacı: TBA
15:10-15:30 Special Lecture
Tannic, phytic asit ve glutamin’in dermatolojide spesifik kullanımı hakkında
Alfred Marshal
15:30-16:00 COFFEE BREAK
16:00-17:45 Plenary Lectures
Chairs
: Rana Anadolu, Tunç Tiryaki, Erşan Ön
16:00-16:40 Atelier of Wonders in Fillers
Wolfgang Redka Swoboda


Special Lecture
Chairs
: Rana Anadolu, Tunç Tiryaki, Erşan Ön
16:40-17:00 Tearthrough-cheek ambiance first solved the problems, second how to look like top model
Ali Şahan
17:00-17:45 Dolgu uygulama
Özel Hasta Guruplarında Psoriasis Yönetimi
Chairs
: Serap Öztürkcan, Nida Kaçar, Ahmet Konuş
16:00-16:20 Çocukluk Çağı Psoriasisi
Didem Didar Balcı
16:20-16:40 Gebelik ve Emzirme Döneminde Psoriasis
Nida Kaçar
16:40-17:00 Maligniteli hastalarda Psoriasis
Arzu Kılıç

MAIN HALL A MAIN HALL B
08:00-08:30 Free Communications
Chairs
: Dilek Peker, Cemile Tuğba Altınel, Raşit Katip
Free Communications
Chairs
: Hatice Erdem Kuran, Dilara Şerefhanoğlu Turgut, Savaş Çekmen
08:30-09:30 IDEA-Kazakhstan
Chairs
: Rana Anadolu, Gulnara Batpenova, Natalia Tsoy
08:30-08:50 Children Dermatoses in Kazakhstan
Gulnara Batpenova
08:50-09:10 Dermatoscopy in Kazakhstan: development stages
Natalia Tsoy
09:10-09:30 Trigger factors for acne
D.Azanbayeva
Dermoscopy Course
Chairs
: Raimonds Karls, Cliff Rosendahl, Bengü Nisa Akay
08:30-09:00 Dermoscopy Of Spitzoid Lesions
Raimonds Karls
09:00-09:30 What Does Artificial Intelligence Research Teach Us About Best Human Practice In Dermoscopy
Cliff Rosendahl
09:30-10:00 Prediction Without Pigment
Bengü Nisa Akay
09:30-10:10 Honorary Lectures
Chairs
:Ulugbek Sabirov, Gulnara Batpenova, Sanan Karimov
09:30-09:50 Rosacea and lasers
Nellie Konnikov
09:50-10:10 Rosacea-controversies and facts
Lali Mekoshvili
10:10-10:40 COFFEE BREAK
10:40-11:40 Special Lectures
Chairs
: Lucia Calvisi, Firas Niaimi, Robert A Norman
10:40-11:00 Micro-botilinum toxin applications
Lucia Calvisi
11:00-11:20 Botulinum toxin uses in non cosmetic dermatology
Firas Niaimi
11:20-11:40 Advences in Geriatric Dermatology
Robert A Norman
DERMOSKIN Satellite Symposium
10:40-11:20
Be Bright-Pigmentil
11:40-12:30 FARMATEK Satellite Symposium
Retinoidlerde Altın Vuruş
Chair:
Rana Anadolu
Konuşmacı: İlkin Zindancı
11:30-12:30 Veneroloji Paneli
Chairs:
Server Serdaroğlu, Kenan Aydoğan, Filiz Canpolat
11:30-11:50 HSV-HPV güncel
Filiz Canpolat
11:50-12:10 Sifiliz güncel
Nilgün Solak
12:10-12:30 Venereal hastalık takibi
Kenan Aydoğan
12:30-13:30 LUNCH
13:30-14:15 IMCAS-IDEA Session
Chairs
: Rana Anadolu, Ashraf Badawi, Tunç Tiryaki
13:30-13:45 Ashraf Badawi
13:45-14:00 Tunç Tiryaki
14:00-14:15 Rana Anadolu
Special Lectures
Chairs
: Cüneyt Soyal, Mustafa Turhan Şahin, Mehmet Melikoğlu
13:30-13:50 Beyond the horizons: Interesting, surprising, and challenging dermoscopic cases
Mustafa Turhan Şahin
13:50 -14:10 Anogenital warts
Mehmet Melikoğlu
14:15-15:00 ALLERGAN Satellite Symposium
Rana Anadolu, Tunç Tiryaki
Psoriasiste Tedavi Güncellemeleri
Chairs: İlknur Altınay, Leon Kircik, Filiz Topaloğlu Demir
14:10-14:30 Psoriasiste komorbiditeler ve konvansiyonel sistemik kullanımı
Nazan Emiroğlu
14:30-14:50 Psoriasis tedavisinde Biyolojik tedavilerde dönüşümler
Filiz Topaloğlu Demir
14:50-15:10 Psoriasiste yeni tedaviler
Leon Kircik
15:00-15:30 ELEKTRO MEDİKAL Satellite Symposium
Morpheus 8
Rana Anadolu
Special Lectures
Chairs: Tahsin Görgülü, Saliha Kırbaş,
15:10-15:30 How to defy gravity for a youthfull face : Facial lifting methods
Güneş Ertürk
15:30-16:00 COFFEE BREAK
16:00-16:45 Saç Hastalıkları
Chairs: Server Serdaroğlu, Serap Öztürkcan, Burhan Engin
16:00-16:15 Saç hastalıkları tanısında trikoskopi
Nida Kaçar
16:15-16:30 Telogen effluvium tanı ve tedavisi
Özge Aşkın
16:30-16:45 Androgenetik Alopesi tanı ve tedavisi
Pelin Kartal
Plenary Lectures
Chairs: Tülin Mansur, Sema Aytekin, Işıl Çeri
16:00-16:15 Demodex mites-are they really our enemies?
Lali Mekoshvili
16:15-16:45 PRX’in Mezoterapi veya PRP öncesi PRIMING, Leke Tedavisinde “Progressif Leke Protokolü” ve Akne Skarlarının tedavisinde Dermisin Re-Modelling
Seda Erdoğan, Ayça Tuğrul, Kubilay Yücel Mary Jo Robinson
16:45-17:45 16:45-17:20 Special Workshop
Chairs: Lucia Calvisi, Tunç Tiryaki
Magic With Filler
Wolfgang Redka Swaboda
Plenary Lectures
Current Approaches
Chairs:
Nilgün Bilen, Filiz Cebeci, Mustafa Tunca
16:45-17:00 İmmunobulloz hastalıklarda yenilikler
Mustafa Tunca
17:00-17:15 Scabies : Questions about a neglected old disease
Nilgün Sayman
17:15-17:30 Hirsutizm: Nasıl yaklaşalım? Nasıl tedavi edelim?
Filiz Cebeci
17:30-17:45 Kronik bası ülseri, bakımı ve önlenmesi
Cemile Tuğba Altınel
IMPORTANT DATES
 • Jun
  26
  | Deadline for Early Bird Registration Fees
 • July
  17
  | Deadline for Abstract Submisison
 • March
  20
  | Notification of Abstract Acceptance
 • September
  02 - 06
  | Congress Dates
MAIN TOPICS
 • Journal of Dermatologic Therapy Sessions
 • Skin Cancers in Transplant Patients
 • Psoriasis
 • Frontal Fibrosing Alopecia